Menu Close

IoT value chain

Het Innovatief Bedrijfsnetwerk (IBN) “IoTvalue chain”, met als roepnaam The Beacon, brengt technologische bedrijven samen om IoT/AI waardeketens voor smart cities toepassingen versneld te ontwikkelen en te vermarkten door vraag- en aanbodzijde samen te brengen in een begeleidend kader.

The Beacon biedt diensten aan voor bedrijven langs de aanbodzijde binnen alle lagen van de IoT/AI waardeketen. Zowel start-ups, scale-ups en KMOs als grote en internationale bedrijven maken deel uit van dit bedrijfsnetwerk. Aan de vraagzijde zijn zowel bedrijven als (semi)overheden die willen inzetten op IoT-oplossingen met focus op smart cities de driivende kracht van The Beacon. Deze IBN is gealigneerd met The Beacon, de IoT/AI hub in Antwerpen, die het single point of contact wil worden voor business ontwikkelingen rond IoT/AI toepassingen binnen de domeinen smart cities, smart logistics en industrie 4.0. The Beacon beperkt zich niet tot de residenten van The Beacon of de Antwerpse regio maar brengt alle relevante spelers samen in Vlaanderen, in België en internationaal binnen deze drie domeinen. Meer informatie over The Beacon is te vinden op www.thebeacon.eu.