Menu Close

Organisatiestructuur

Deze IBN wordt ondersteund door de The Beacon Governance Board waarin de vijf stichtende partners van The Beacon, zijnde stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Universiteit Antwerpen, imec en Agoria zetelen. Wim Dewaele is de algemeen directeur van The Beacon en de dagelijkse operationele werking is in handen van Co.Station, aangevuld met de IBN cluster manager van Agoria. Samen vormen zij The Beacon Management Team.

De IBN zal ook aangestuurd worden door een stuurgroep, bestaande uit maximaal 15 leden van de IBN en een afgevaardigde van Vlaio. De Stuurgroep fungeert als klankbord voor The Beacon Management Team en stuurt de werking van de IBN IoT value chain aan, volgt de financiële status van de IBN op  n ziet er op toe dat de concrete uitvoering van de IBN door de betrokken projectpartijen optimaal afgestemd is op de noden van de clusterleden.