Menu Close

Over ons

 

Het Agoria Smart Cities Project is gelanceerd in 2011. Agoria heeft door de jaren heen heel veel expertise opgebouwd rond smart cities en rond het samenbrengen van bedrijven, lokale besturen en overheden. Meer informatie is te vinden op www.agoria.be/smartcities.

The Beacon heeft de ambitie om een technologisch bedrijvennetwerk uit te bouwen binnen de domeinen internet of things (IoT) en artificiële intelligentie (AI) en brengt hiervoor relevante spelers binnen Vlaanderen, België en daarbuiten samen. De focus binnen het bedrijvennetwerk ligt op de waardeketens in het ruime domein smart cities. Gezien de diversiteit van mogelijke toepassingen wordt smart cities breed ingevuld teneinde de geschikte oplossing te kunnen aanbieden aan de diverse noden vanuit de publieke sector, de semioverheid en de private sector. Mogelijke toepassingen zijn: verbetering doorstroming van personen en goederen, geconnecteerde openbare verlichting, energie-efficiënt beheer van gebouwen,slim onderhoud, geluidsoverlast, luchtkwaliteit, energie-neutrale wijken,veiligheid, … 

Heel wat technologiebedrijven hebben vandaag reeds producten, diensten of eigen systemen die een maturiteit hebben bereikt en een deel van de IoT/AI puzzel kunnen invullen. Echter de grote uitdaging vandaag is om een totaaloplossing aan te bieden aan de klant door het aangaan van partnerships en dit binnen een economisch en/of maatschappelijk haalbaar concept. Het gericht samenbrengen van bedrijven rond specifieke uitdagingen van de klant zal ervoor zorgen dat end-to-end IoT/AI oplossingen versneld kunnen worden ontwikkeld en dat deze oplossingen hun toegevoegde waarde zullen aantonen voor zowel de vraag- als de aanbodzijde.

Zeer concreet:

  • We brengen in het kader van dit project bedrijven gericht samen rond specifieke noden, behoeften en uitdagingen van (semi)publieke en private eindgebruikers. Door een intensieve begeleiding via een zogenaamd incubatieproces zal de ontwikkeling van een proof-of-concept versneld kunnen plaatsvinden. Hiervoor zullen open oproepen, pitches en partner matchmakings voor The Beacon Community worden georganiseerd.
  • We organiseren tal van activiteiten rond zowel technologische als niet-technologische aspecten zoals bijvoorbeeld seminaries en workshops rond IoT, AI, cybersecurity, blockchain, en dataplatformen enerzijds en rond innovatief aanbesteden, nieuwe business modellen, intellectuele eigendomsrechten, juridische aspecten, en go2market anderzijds.

De IBN “IoT value chain” is gestart op 1 januari 2019 en heeft een looptijd van 3 jaar. De overeenkomst tussen Vlaio en Agoria, inclusief werkplan en KPIs, vormt de basis voor de werking van deze IBN, die geïntegreerd wordt in de werking van The Beacon (www.thebeacon.eu).

Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt samen met haar clusterpartners de krachten en middelen. Ontdek de andere clusters op www.vlaio.be/clusters.